Formació dirigida a persones en situació d’atur o en actiu, amb l’objectiu de millorar la inserció laboral i la qualificació professional de les persones participants.
 

Tipus de formació

PROGRAMA FOAP

(Programa de formació d’oferta en àrees prioritàries)

Cursos per a l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat , amb període de pràctiques no laborals en empreses i acreditació de nivell d’anglès pel Servei de Llengües de la UAB en cas que el curs tingui contingut d’anglès.

Les especialitats formatives:

Administració i gestió

  • Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria [Fitxa del curs]
  • Operacions auxiliars de serveis administratius i generals [Fitxa del curs]

Comerç i màrqueting

  • Gestió administrativa i financera del comerç internacional
  • Organització del Transport i la Distribució
  • Activitats auxiliars de magatzem

Cursos transversals/experimentals

  • Aprendre a aprendre
  • Creació i gestió de la marca personal
  • Xarxes socials a la recerca d’ocupació

PROGRAMA SEFED
(Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives)

Adreçat a persones prioritàriament en situació d’atur, l’objectiu del qual és obtenir un títol oficial (certificat de professionalitat) i que faciliti la incorporació al mercat de treball en l’àmbit de l’administració i gestió de l’empresa

S’utilitza la simulació d’empresa com a metodologia d’aprenentatge. L’aula adopta la forma d’una oficina  on es reprodueixen els circuits, les relacions i el moviment de documentació habituals d’una empresa, on els participants realitzen un itinerari formatiu desenvolupant les tasques pròpies dels departaments administratius de  gestió comercial, comptabilitat i recursos humans.

El curs inclou un mòdul de pràctiques professionals no laborals en empreses del territori i l’obtenció del Certificat de Professionalitat de l’especialitat d’Activitats de gestió administrativa. Es realitza en col·laboració amb la Fundació INFORM.

L’alumnat participant també té la possibilitat de fer estades formatives a l’estranger a través del Programa ERASMUS per fer pràctiques administratives en empreses i  potenciar l’aprenentatge de l’anglès.

FORMACIÓ TIC
(Preparació per obtenir el certificat ACTIC 1 i ACTIC 2)

Els cursos de Preparació ACTIC tenen com a finalitat obtenir el Certificat d’acreditació de competències en tecnologies de la Informació i la comunicació. Som centre examinador ACTIC.

FORMACIÓ IDIOMES
(Anglès)

Els participants en l’especialitat formativa d’anglès, poden accedir de manera gratuïta a la prova de nivell sota el sistema MECR al Servei de Llengües de la UAB.