Processos selectius Terminis

09/2022

Procés de selecció per cobrir 6 llocs de treball laborals temporals de programa metropolità de Dinamització del mercat de treball 2022/2023 (Ref. 8/2022/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 24/10/2022

Termini presentació: 01/11/2022

Resolució i adjudicació: Pendent

08/2022

Procés de selecció per a cobrir, per raons de necessitat i en règim d’interinitat, fins a la cobertura definitiva de la plaça, d’un/a tècnic/a de comunicació, adscrita a l’àmbit d’Alcaldia, grup A2, a l’Ajuntament de Molins de Rei , mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball. (Ref.7/2022/PROSE).

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 22/07/2022

Termini presentació: 11/08/2022

Resolució i adjudicació: Pendent

07/2022

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per cobrir 4 places d’agent de la Guàrdia Urbana, en règim de funcionari de carrera, incloses en l’oferta pública del 2019, 2021 i 2022 i la constitució d’una borsa de treball, a l’Ajuntament de Molins de Rei. (Ref.6/2022/PROSE).

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 22/07/2022

Termini presentació: 11/08/2022

Resolució i adjudicació: Pendent

06/2022

Procés de selecció per la creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats temporals d’educador/a social i treballador/a social mitjançant concurs-oposició

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 21/06/2022

Termini presentació: 11/07/2022

Resolució i adjudicació: Pendent

05/2022

Procés de selecció per la creació amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de tècnic mitjà de l’Àrea de Serveis a les Persones, de l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant concurs-oposició

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 11/05/2022

Termini presentació: 23/05/2022

Resolució i adjudicació: Pendent

004/2022

Procés de selecció per la constitució d’una borsa de treball per a la contractació temporal d’auxiliars de geriatria, en règim laboral, grup de classificació C2, de l’Ajuntament de Molins de Rei.

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 11/04/2022

Termini presentació: 02/05/2022

Resolució i adjudicació: Pendent

03/2022

Procés de promoció interna de selecció per cobrir, mitjançant una assignació de funcions, el lloc de treball de Secretària de l’Alcalde

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 06/04/2022

Termini presentació: 13/04/2022

Resolució i adjudicació: Pendent

02/2022

Procés de selecció per la constitució d’una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de personal administratiu, grup de classificació C1, de l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant concurs-oposició

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 21/03/2022

Termini presentació: 10/04/2022

Resolució i adjudicació: Pendent

01/2022

Procés de selecció per la constitució amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de personal subaltern/a, grup de classificació E, de l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant concurs-oposició (Ref.1/2022/PROSE).

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 28/02/2022

Termini presentació: 10/03/2022

Resolució i adjudicació: 11/11/2022

009/2021

Procés de selecció per a cobrir, per raons de necessitat i urgència i en règim d’interinitat, fins a la cobertura definitiva de la plaça, d’una plaça laboral de professor de música, adscrita a l’àmbit d’Educació, grup A2, a l’Ajuntament de Molins de Rei , mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball amb els aspirants que superin les proves, sense plaça. (Ref. 9/2021/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 10/12/2021

Termini presentació: 20/12/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

008/2021

Procés de selecció per la creació amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de personal amb categoria d’educador/a per l’escola bressol municipal El Rodó

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 29/11/2021

Termini presentació: 09/12/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

007/2021

Procés de selecció per la creació amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de personal amb categoria de llicenciats/ades o graduats/ades en dret, de l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant concurs-oposició

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 23/11/2021

Termini presentació: 03/12/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

006/2021

Procés de selecció per cobrir, mitjançant concurs oposició en torn lliure, una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana de gestió, adscrita al lloc de treball de Cap de Mobilitat, grup de classificació A2

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 20/10/2021

Termini presentació: 09/11/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

005/2021

Procés de selecció urgent per cobrir tres llocs de treball temporal per a Plans d’Ocupació en el marc del Pla de Reactivació de l’Ocupació

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 10/05/2021

Termini presentació: 20/05/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

004/2021

Procés de selecció per la cobertura provisional, en comissió de serveis voluntària, del lloc de treball, vacant en la relació de llocs de treball, de Director/a de l’Àrea de Serveis Personals destinat a personal funcionari del grup A de titulació.

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 29/04/2021

Termini presentació: 10/05/2021

Resolució i adjudicació: 28/05/2021

003/2021

Procés de selecció per cobrir, mitjançant concurs oposició lliure. una plaça de Tècnic/a mitjà de serveis personals, adscrita al Negociat d’Educació, grup de classificació A2, d’acord amb l’oferta pública d’ocupació del 2017

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 29/03/2021

Termini presentació: 19/04/2021

Resolució i adjudicació: 14/07/2021

002/2021

Procés de selecció per cobrir per raons d’urgència un lloc no permanent de Tècnic/a superior de cultura

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 28/01/2021

Termini presentació: 04/02/2021

Resolució i adjudicació: 12/03/2021

001/2021

Procés de selecció per cobrir la plaça de Gerent de la societat pública Molins Energia, S.L.

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 04/01/2021

Termini presentació: 19/01/2021

Resolució i adjudicació: 14/04/2021

33/2020

Convocatatòria per cobrir mitjançant mobilitat horitzontal temporal el lloc de treball de Cap de Negociat d’Educació (Promoció Interna)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 15/10/2020

Termini presentació: 22/10/2020

Resolució i adjudicació: 31/12/2020

004/2020

Procés de selecció urgent per cobrir contractacions temporals pel període estival d’Auxiliars de geriatria per la Llar d’Avis Municipal Dr. Mestre.

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 10/07/2020

Termini presentació: 17/07/2020

Resolució i adjudicació: 30/07/2020

{The title}

Adreça:
Horaris:
E-mail:
Pàgina web:

Centre de preferències de privadesa

Essencials

Control de les planes més consultades i sessions d'usuaris. Historial de planes visitades per a que cada usuari pugui guardar els seus favorits mitjançant l'enllaç superior "pàgines visitades". També la propia cookie de la llei de cookies, que memoritza les nostres preferències.

pvc_visits[0],PHPSESSID,gdpr[allowed_cookies],gdpr[consent_types],ajm_history

Anuncis

Analytics

Centre d'analítica comú de Google, per análisi, estadístiques i comportament dels usuaris al fer servir el lloc web

Google Analytics (ga_)
Ga_

Other