Processos selectius Terminis

05/2022

Procés de selecció per la creació amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de tècnic mitjà de l’Àrea de Serveis a les Persones, de l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant concurs-oposició

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 11/05/2022

Presentació de Termini: 23/05/2022

Resolució i adjudicació: Pendent

004/2022

Procés de selecció per la constitució d’una borsa de treball per a la contractació temporal d’auxiliars de geriatria, en règim laboral, grup de classificació C2, de l’Ajuntament de Molins de Rei.

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 11/04/2022

Presentació de Termini: 02/05/2022

Resolució i adjudicació: Pendent

03/2022

Procés de promoció interna de selecció per cobrir, mitjançant una assignació de funcions, el lloc de treball de Secretària de l’Alcalde

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 06/04/2022

Presentació de Termini: 13/04/2022

Resolució i adjudicació: Pendent

02/2022

Procés de selecció per la constitució d’una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de personal administratiu, grup de classificació C1, de l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant concurs-oposició

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 21/03/2022

Presentació de Termini: 10/04/2022

Resolució i adjudicació: Pendent

01/2022

Procés de selecció per la constitució amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de personal subaltern/a, grup de classificació E, de l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant concurs-oposició (Ref.1/2022/PROSE).

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 28/02/2022

Presentació de Termini: 10/03/2022

Resolució i adjudicació: Pendent

009/2021

Procés de selecció per a cobrir, per raons de necessitat i urgència i en règim d’interinitat, fins a la cobertura definitiva de la plaça, d’una plaça laboral de professor de música, adscrita a l’àmbit d’Educació, grup A2, a l’Ajuntament de Molins de Rei , mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball amb els aspirants que superin les proves, sense plaça. (Ref. 9/2021/PROSE)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 10/12/2021

Presentació de Termini: 20/12/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

008/2021

Procés de selecció per la creació amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de personal amb categoria d’educador/a per l’escola bressol municipal El Rodó

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 29/11/2021

Presentació de Termini: 09/12/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

007/2021

Procés de selecció per la creació amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de personal amb categoria de llicenciats/ades o graduats/ades en dret, de l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant concurs-oposició

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 23/11/2021

Presentació de Termini: 03/12/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

006/2021

Procés de selecció per cobrir, mitjançant concurs oposició en torn lliure, una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana de gestió, adscrita al lloc de treball de Cap de Mobilitat, grup de classificació A2

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 20/10/2021

Presentació de Termini: 09/11/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

005/2021

Procés de selecció urgent per cobrir tres llocs de treball temporal per a Plans d’Ocupació en el marc del Pla de Reactivació de l’Ocupació

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 10/05/2021

Presentació de Termini: 20/05/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

004/2021

Procés de selecció per la cobertura provisional, en comissió de serveis voluntària, del lloc de treball, vacant en la relació de llocs de treball, de Director/a de l’Àrea de Serveis Personals destinat a personal funcionari del grup A de titulació.

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 29/04/2021

Presentació de Termini: 10/05/2021

Resolució i adjudicació: 28/05/2021

003/2021

Procés de selecció per cobrir, mitjançant concurs oposició lliure. una plaça de Tècnic/a mitjà de serveis personals, adscrita al Negociat d’Educació, grup de classificació A2, d’acord amb l’oferta pública d’ocupació del 2017

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 29/03/2021

Presentació de Termini: 19/04/2021

Resolució i adjudicació: 14/07/2021

002/2021

Procés de selecció per cobrir per raons d’urgència un lloc no permanent de Tècnic/a superior de cultura

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 28/01/2021

Presentació de Termini: 04/02/2021

Resolució i adjudicació: 12/03/2021

001/2021

Procés de selecció per cobrir la plaça de Gerent de la societat pública Molins Energia, S.L.

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 04/01/2021

Presentació de Termini: 19/01/2021

Resolució i adjudicació: 14/04/2021

33/2020

Convocatatòria per cobrir mitjançant mobilitat horitzontal temporal el lloc de treball de Cap de Negociat d’Educació (Promoció Interna)

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 15/10/2020

Presentació de Termini: 22/10/2020

Resolució i adjudicació: 31/12/2020

004/2020

Procés de selecció urgent per cobrir contractacions temporals pel període estival d’Auxiliars de geriatria per la Llar d’Avis Municipal Dr. Mestre.

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 10/07/2020

Presentació de Termini: 17/07/2020

Resolució i adjudicació: 30/07/2020

03/2020

Procés de selecció per cobrir, de forma interina, el lloc de Cap del Negociat de Personal i Organització

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 01/07/2020

Presentació de Termini: 20/07/2020

Resolució i adjudicació: 18/12/2020

02/2020

Selecció urgent d’infermer/a per la Llar d’avis durant el període estival.

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 18/06/2020

Presentació de Termini: 25/06/2020

Resolució i adjudicació: Pendent

01/2020

Ref. 1/2020 Selecció d’auxiliars de geriatria i infermers/es per reforçar l’àmbit sociosanitari

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 01/04/2020

Presentació de Termini: 30/04/2020

Resolució i adjudicació: 30/07/2020

015 / 2019

Ref. 015/2019 Provisió de forma temporal d’un lloc de treball de Tècnic/a assessor coordinador en matèria de seguretat pública (inspector/a) mitjançant Comissió de Serveis

Veure més
Terminis:

Publicació anunci: 27/12/2019

Presentació de Termini: 15/01/2020

Resolució i adjudicació: Pendent

{The title}

Adreça:
Horaris:
Correu electrònic:
Pàgina web:

Centre de preferències de privadesa

Essencials

Control de les planes més consultades i sessions d'usuaris. Historial de planes visitades per a que cada usuari pugui guardar els seus favorits mitjançant l'enllaç superior "pàgines visitades". També la propia cookie de la llei de cookies, que memoritza les nostres preferències.

pvc_visits[0],PHPSESSID,gdpr[allowed_cookies],gdpr[consent_types],ajm_history

Anuncis

Analytics

Centre d'analítica comú de Google, per análisi, estadístiques i comportament dels usuaris al fer servir el lloc web

Google Analytics (ga_)
Ga_

Other