Pre-inscripció cursos SEFED

Aquest tràmit permet als ciutadans inscriure’s al programa SEFED, simulació d’empreses amb finalitats educatives

Informació general

Ambit temàtic:
Treball, empresa i autoocupació

Ambit organitzatiu:
Ocupació

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Qualsevol persona a partir de 16 anys i en situació d'atur

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Estar a l'atur, inscrit

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
Dirigir-se a la recepció del Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses i sol·licitar la seva perinscripció

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Full de preinscripció

2. Currículum vitae

3. Fotocòpia del DNI

4. Fotocòpia de la seva demanda d’ocupació de l’oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya

5. Fotocòpia del títol de formació reglada del nivell més alt que tingui

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
Oplir fitxa sol·licitud preinscripció Adjuntar: currículum vitae, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la seva demanda d’ocupació de l’oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya i fotocòpia del títol de formació reglada del nivell més alt que tingui .

Termini de resolució:
Les persones candidates seran convocades a una entrevista personal on es valorarà entre altres qüestions el currículum professional i formatiu de les persones interessades així com els seus interessos vers el curs. Les persones que superen els requisits establerts i són seleccionades per participar al curs són informades que resten en llista d’espera fins que comenci el proper curs. Arribat el moment s’avisa les persones candidates, per ordre de llista d'espera, fins omplir les places atorgades a cada curs. La resta de candidats queden en llista d’espera per cobrir possibles baixes .

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Ordres del Departament d'Empresa i Ocupació, generals i específiques per cada convocatòria

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei protecció de dades de caràcater personal

Normativa local que afecta al tràmit:
Certificat qualitat ISO

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

    Dirigir-se a la recepció del Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses i sol·licitar la seva perinscripció

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: