/ Llistes d’alumnes admesos i llistes d’alumnes en espera

Escola Bressol Municipal El Molí

Escola Bressol Municipal El Rodó

Escola Bressol Municipal La Traca

/ Número de desempat

En data 4 de juny es va celebrar el sorteig del número a aplicar en cas d’empat. L’esmentat sorteig va comptar amb la presència de:

 • Un representant de les famílies de les escoles bressols municipals
 • El director/a de l’Escola Bressol El Molí
 • El director/a de l’Escola Bressol La Traca
 • El director/a de l’Escola Bressol El Rodó
 • El Cap d’Educació de l’Ajuntament de Molins de Rei

Ha donat el següent resultat: 29

En els grups que s’han produït empats, s’aplicarà aquest organitzarà les sol·licituds empatades. Un cop acabades d’avaluar totes les reclamacions es publicaran les llistes definitives el 10 de juny.

/ Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Escola Bressol Municipal El Molí

Escola Bressol Municipal El Rodó

Escola Bressol Municipal La Traca

Com fer la preinscripció?

1/ Tenir en compte el calendari de la preinscripció

Anoteu-vos les dates clau, això us permetrà planificar-vos i poder fer un seguiment del procés de preinscripció

 • Del 7 al 21 de maig: període per fer la sol·licitud
 • 31 maig: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
 • De l’1 al 3 de juny: presentació de reclamacions. Les reclamacions s’hauran de presentar per via telemàtica a traves del registre general de l’ajuntament, amb el tràmit d’instància genèrica fent constar el nom i cognoms del nen o nena, i l’escola bressol on ha estat preinscrit/ta, deixant clara quina és la reclamació de la família
 • 4 de juny: sorteig del número de desempat. Sorteig públic que es realitzarà de forma virtual amb l’assistència d’un representat per part de les famílies de les tres escoles bressols municipals. 
 • 10 de juny: llista d’alumnes admesos a cada escola i llista d’espera. Les llistes s’exposaran al web municipal  i al tauler d’anuncis de cada escola. 
 • De 14  al 22 de juny: matriculació. Un cop publicades les llistes definitives, per a la formalització de la matricula, les famílies rebran les indicacionss per e-mail i/o telefònicament directament de la direcció del centre atorgat

2/ Escollir l’Escola Bressol que voleu per al vostre fill/a

Recordeu que podeu posar tres opcions en ordre de preferència. Si ja ho teniu clar podeu passar al punt 3.

Per aquelles persones que tenen dubtes a l’hora d’escollir escola, adjuntem uns enllaços amb informació d’interès que us ajudaran a decidir-vos.

3/ Preparar la documentació a presentar

És important que prepareu bé la documentació que teniu que aportar en el moment de fer la sol·licitud de preinscripció. Recordeu que si no s’adjunta la documentació no es podrà fer efectiva la preinscripció. 

Heu de tenir la següent documentació preparada, preferentment en format PDF si feu la preinscripció on-line. També podeu enviar una fotografia del document.

Per justificar els criteris de prioritat:

 • El contracte laboral, certificat d’empresa o document de l’Agència Tributària per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o tutor/a al centre escollit en primer lloc, i per justificar que ambdós progenitors treballen.
 • L’acreditació de la renda garantida de ciutadania.
 • L’acreditació de la discapacitat.
 • El carnet de família nombrosa o monoparental

En el cas d’actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s’ha de presentar la documentació acreditativa.

Documentació que no heu d’aportar i que l’Ajuntament ja la té:

 • Empadronament a Molins de Rei 
 • Existència de germans/es escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen.

4/ Els criteris de baremació

Consulteu els criteris de baremació establerts per al curs 2021-2022, els quals estableixen els criteris generals d’admissió i els criteris complementaris en cas d’empat. Feu  clic aquí.

5/ Com enviar la sol·licitud a l’Ajuntament

S’ha de presentar una única sol·licitud i s’ha de fer preferiblement de forma telemàtica (on-line) al registre de l’Ajuntament, mitjançant la instància genèrica.

Recordeu que per poder-ho fer telemàticament necessitareu un certificat digital d’identificació com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil.

Si no teniu certificat electrònic podeu obtenir-lo de forma senzilla fent clic aquí

 icon-desktop Feu clic aquí per iniciar el tràmit de preinscripció 

Recordeu que heu de completar tots els camps que es demanen i que en l’apartat “Adjuntar-hi documents” heu d’incorporar els documents esmentats al punt 3.

Excepcionalment,  si no podeu fer la preinscripció de forma on-line, podeu fer-ho de forma presencial, haureu de demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana al 93 680 33 40, EXT 1105, amb el següent horari:  dilluns al matí de 8:00 h a 15:00 h i  dimarts i dijous a la tarda de 15:00 h a 19:00 h indicant que el tràmit a realitzar és  la Preinscripció a les Escoles Bressol. 

6/ Seguiment del procés de preinscripció 

Un cop finalitzat el procés de preinscripció s’enviarà un e-mail al sol·licitant amb el codi de sol·licitud i la baremació corresponent. El codi de sol·licitud servirà per consultar les llistes que es publicaran a les escoles bressol i al web municipal.

7/ Consultes i dubtes

Per a consultes i dubtes les podeu resoldre mitjançant el telèfon d’atenció 93 680 33 40, ext. 1105  amb el següent horari:  dilluns al matí de 8:00 h a 15:00 h i  dimarts i dijous a la tarda de 15:00 h a 19:00 h. o enviant un correu electrònic a educacio@molinsderei.cat 

Informació relacionada:

Normativa aplicable

 • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC 5422, 16-7-2009).
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics – DOGC núm. 4852 – 29/03/2007.
 • DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya.
 • Conveni de delegació de competències de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Molins de Rei en matèria d’admissió d’alumnes en llars sufragades amb fons públics, ratificat pel Ple de l’Ajuntament de 28-03-2007.
 • Reglament de les llars d’infants municipals de Molins de Rei
 • Taxa vigent per a la prestació de serveis a les llars d’infants de titularitat municipal, curs escolar 2014-2015 en endavant.
 • Resolució EDU/596/2021, de 2 de març, aprova les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022