Format pels regidors i regidores de l'equip de govern, és l'encarregat d'administrar el Consistori, establir les prioritats polítiques i impulsar els plans i projectes municipals.