Núria Garriga Pujol

Càrrec: Regidora
Indemnitzacions per assistència efectiva als plens: 380 Euros bruts per assistència a cada ple, amb un màxim de 12 plens.
Indemnitzacions per assistència efectiva a la junta de portaveus: 95 Euros bruts per assistència a cada junta de portaveus, amb un màxim de 12 juntes de portaveu.

Trajectòria professional i política

 • Nivell D de la Junta Permanent de Català (1985).
 • Llicenciada en Filosofia i Lletres, Filologia catalana-orientació lingüística – UAB,1989.
 • Certificate of Basic EnglishInstitute of north american studies, Barcelona (1992).
 • Cicle elemental d’anglès, EOI, Barcelona (1998).
 • Pertanyo al Cos de Catedràtics d’ensenyament secundari, DOGC 16/11/10.
 • Cap de la Biblioteca de l’IB Lluís de Requesens (1980/87).
 • Cap de la Biblioteca Municipal de Corbera de Llobregat (1986/89).
 • Directora de diversos casals i tandes de colònies, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, 19801988.
 • Professora de català per a adults a Pallejà, a l’Hospital de Bellvitge a l’escola de Policia de Viladecans (1988/91).
 • Professora de català per a docents: a l’ICE de la UAB (1988/91) i al SEDEC (1992/97).
 • Col·laboració en la traducció del castellà al català: d’una tesi doctoral sobre els industrials barcelonins dels segles XVII i XVII, per al Col·legi d’aparelladors i arquitectes tècnics de Barcelona, (1989) i, també, del Diccionari escolar Santillana, 1993.
 • Professora de llengua i literatura catalanes en diversos instituts del Vallès, Baix Llobregat i Barcelona comarques (1989/2007 i 2009/2016).
 • Formo part de l’Equip LIC al Baix Llobregat-Anoia, primer a Igualada i després a Martorell (2007/2009).
 • Llicència d’estudis Modalitat B, curs 2008/2009.
 • Càrrecs públics, en l’àmbit municipal i supramunicipal.
 • Regidora a l’Ajuntament de Molins de Rei (1999/2007) Cultura, Educació, Dona, Joventut i Cooperació al Desenvolupament (mandat 1999/2003). Educació (mandat 2003/07).
 • Membre de la Junta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (1999/2003).
 • Presidenta del Consell del Centre de Normalització Lingüística (CNL) ca n’Ametller -constituït per catorze municipis- (1999/2007).
 • Regidora a l’Ajuntament de Molins de Rei (a partir del juny 2019).

Molins de Rei, 8 de juliol de 2019.

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: M. Núria Garriga Pujol

2.- Càrrec
Regidora

3.- Tipus de declaració
Inicial (declaració de la presa de possessió del càrrec)

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

 • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida): Local , 2 pisos , una casa i un parking.
 • Títol i any d’adquisició: 1998 Local i 2 pisos. 2019 casa i parking
 • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): 27.911€- 48.664€- 53.140€ (pendent valor casa i parking).
 • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): Hipoteca 100.000€

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: Seat Altea
Any d’adquisició: 2014

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

 • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): 500€
 • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): —
 • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): —
 • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Data de la declaració: 11 de juliol de 2019

 

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 6 de febrer de 2020, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta.