Escola Municipal de Música Julià Canals

Escola municipal que ofereix ensenyaments musicals no reglats, tant de llenguatge musical com de diversos instruments.

TITULARITAT: MUNICIPAL

CODI: 08040710

Informació general

Escola Municipal de Música Julià Canals