Escola Municipal de Música Julià Canals

Presentació

L’Escola Municipal de Música Julià Canals de Molins de Rei és un centre autoritzat  per la Generalitat de Catalunya per impartir ensenyaments musicals de nivell elemental  i el primer cicle de grau mitjà. L’Escola ofereix cursos de sensibilització musical per als més petits i dona una bona base d’aprenentage a infants i joves.

La formació dels estudiants s’organitza en classes col·lectives de Sensibilització i Llenguatge Musical, Cant Coral, diversos conjunts instrumentals entre els quals destaca l’Orquestra, tallers d’instrument i classes individuals d’instrument.

El professorat de l’escola valora la música com una part important de l’educació i la formació integral de la persona. Per aquest motiu, totes les activitats estan dirigides a donar una sòlida formació musical als alumnes per desenvolupar les seves aptituds i perquè trobin en la música un vehicle d’expressió artística i emocional, alhora que s’enriqueixin amb els valors que aporta practicar-la col·lectivament.

Informació relacionada de l’Escola Municipal de Música Julià Canals

 icon-arrow-circle-o-right Oferta Educativa

 icon-arrow-circle-o-right Classes i activitats complementàries

 icon-arrow-circle-o-right La incidència de l’Escola de Música en l’activitat cultural de Molins de Rei  

Preinscripció

Informació general

Escola Municipal de Música Julià Canals