Ajut d’aigua i bonificació fiscal sobre la taxa d’escombraries per a jubilats i pensionistes