Seguretat i protecció

Informació relacionada

26/05/2021 Aprovació de la concessió d’una subvenció directa nominal a favor de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Molins de Rei per import de 2.000 Euros

26/05/2021 Aprovació de la concessió d’una subvenció directa nominal a favor de l’Associació de Defensa Forestal Puigmadrona-Olorda (ADF) per import de 6.808 Euros

Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Molins de Rei per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions i Emergències de Seguretat de Catalunya (RESCAT).

Plànols d’evacuació de les 3 urbanitzacions de Muntanya

Últimes notícies

Veure més notícies