Ref. 004 / 2019

Ref. 004/2019 Procés per a la constitució d’una Borsa de Tècnic/a de Personal i Organització

  • Publicació anunci: 29/03/2019

  • Presentació de Termini: 08/04/2019

  • Resolució i adjudicació: 08/08/2019

Documents relacionats

  • Bases comuns - PDF document
  • Bases especifiques tècnic de Personal i Organització - PDF document
  • Anunci publicat al BOPB - PDF document
  • Model de sol·licitud - MSWORD document
  • Llistat provisional candidats/es admesos i exclosos, nomenament de tribunal i convocatòria prova de català (termini al•legacions fins el 10 de maig de 2019) - PDF document
  • Anunci aprovació llistat provisional candidats/es admesos i exclosos (termini al•legacions fins el 21 de juny de 2019) - PDF document
  • Anunci aprovació llistat definitiu candidats/es admesos i exclosos, nomenament de tribunal i convocatòria prova de català - PDF document