Sol·licitud d’ús de materials de la deixalleria

Aquest tràmit permet sol·licitar algun tipus de residu ( que no siguin residus especials/perillosos) de la deixalleria municipal, en bon estat, per tal de reutilitzar-los.

Informació general

Ambit temàtic:
Salut pública i Medi Ambient

Ambit organitzatiu:
Custòdia de l'entorn

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini d’aplicació:
No n'hi ha.

Necessita complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Es sol·licita el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Sol·licitud d'ús

Impresos:

Instància normal http://Instància normal

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Sol·licitud 2. Decret Alcaldia atorgant o denegant la sol·licitud 3. Cas que es permeti reutilitzar algun tipus de residu, recollida a la deixalleria del residu sol·licitat (dins de l'horari habitual de la instal·lació)

Termini de resolució: -

Responsable d’actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta els tràmits:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus

Normativa local que afecta els tràmits: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Es sol·licita el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • Correu electrònic:
  • Pàgina web: