Sol·licitud del passi metropolità de transport per a majors de 65 anys i discapacitats

Sistema de tarifació social (Passi Metropolità de Transports) per a persones majors de 65 anys i/o persones amb discapacitats.

Informació general

Ambit temàtic:
Ajuts a la persona

Ambit organitzatiu:
Serveis Socials

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat7da i acareditat/da

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any

Termini de sol·licitud:
No hi ha un termini establert.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Estar empadronat a Molins de Rei

2. Tenir més de 65 anys

3. En el cas de tenri menys de 65 anys, estar afectat d'un grau de discapacitat igual o superior al 33% acreditat mitjançant el Certificat de disminució de l'ICASS.

4. Tenir uns ingressos econòmics per tots els conceptes (pensions, rendes de treball, ajudes, rendes, lloguers, interessos de capital, etc) inferiors a l'IPREM de l'any actual.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Certificat de convivència

2. Certificat de l'INSS actualitzat de les pensions dels dos cònjuges, o certificació negativa, en el cas, que un dels cònjuges no rebi cap prestació.

3. Darrera declaració de renda i patrimoni ( conjunta o dels dos cònjuges si la fan separada)

4. Certtificat de discapacitat emès per l'ICASS

5. Autorització perquè l'Ajuntament de Molins de Rei pugui consultar a l'Agència Tributària les dades fiscals de tos els membres de la unitat familiar

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit: -

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: