Sol·licitud de personal per empreses

Aquest tràmit permet accedir a la preselecció de candidats de les borses de treball de l’Oficina d’Atenció l’Empresa de l’Ajuntament de Molins de Rei.

Informació general

Ambit temàtic:
Treball, empresa i autoocupació

Ambit organitzatiu:
Empresa

Preu:
Gratuït.

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Qualsevol persona representant d’una empresa que necessiti contractar personal.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l’any

Termini de sol·licitud:
No n’hi ha

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PER INTERNET Omplint el formulari disponible en el web www.espaiempresa.cat/serveis /sol·licitud de personal PER CORREU ELECTRÒNIC empresa@molinsderei.cat PER TELÈFON Trucant al 93.680.03.70

Documentació que cal aportar:
No es requereix aportar cap documentació.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
Omplir tots els camps del formulari disponibles en el web www.espaiempresa.cat/serveis /sol•licitud de personal, i des de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa de l’Ajuntament de Molins de Rei es posen en contacte amb el sol•licitant per informar de l’inici del tràmit, i aclarir algun aspecte de la sol•licitud de personal, si s’escau. En el cas que es prefereixi, es pot sol·licitar informació prèviament mitjançant correu electrònic a empresa@molinsderei.cat o al telèfon 936800370

Termini de resolució:
Immediat.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Normativa local que afecta al tràmit:
Procediment de qualitat vigent PR-TO-01
- SERVEI ORIENTACIÓ LABORAL

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PER INTERNET Omplint el formulari disponible en el web www.espaiempresa.cat/serveis /sol·licitud de personal
  • PER CORREU ELECTRÒNIC empresa@molinsderei.cat
  • PER TELÈFON Trucant al 93.680.03.70

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: