Sol·licitud de bucs d’assaig

Aquest tràmit permet sol·licitar l’ús de bucs d’assaig per a fer pràctiques i assajos musicals i escènics de petit format. Els espais estan degudament sonoritats, tot i això es demana un ús responsable i de convivència amb la resta d’espais. Es poden sol·licitar els diversos espais següents: – Buc d’assaig 1: 36m2 amb una capacitat per 15 persones i sense equipar. – Buc d’assaig 2: 18 m2 amb capacitat per a 5 persones i equipat amb tot el material necessari per a poder assajar ( bateria, equip de so, amplificadors, microfonia, D.I i cablejat – Buc d’assaig 3: 18 m2 amb capacitat per a 5 persones i sense equipar. Els bucs estan disponibles de dilluns a divendres de 16 a 22h en blocs horaris de dues hores prèvia taxa de pagament.

Informació general

Ambit temàtic: -

Ambit organitzatiu:
Infància i joventut

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal C-23, Taxa per la utilització d'espais i la prestació de serveis de la Federació Obrera

Mitjans de pagament:
Transferencia Bancària o pagament en efectiu al Punt Jove.

Qui el pot demanar:
Entitats, grups i persones a títol individual. Cal adjuntar certificat d'empadronament a Molins de Rei, dels membres dels grups

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir: -

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT La sol·licitud s’haurà de cursar mitjançant el Punt Jove. Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 17 a 20h C/ Verdaguer, 48 Telefon 93 668 54 52 a/e pij.molins@diba.es A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya,1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar: -

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
NORMATIVA ESPECIFICA BUCS D’ASSAIG 1. No es permet fumar, menjar o beure dins de les instal·lacions. 2. Només poden accedir als bucs d’assaig els components dels grups musicals. 3. No es permet guardar cap material al magatzem del buc d’assaig aliè al servei. 4. Els responsables del servei no es fan càrrec del material dels grups. 5. Els usuaris del servei han de respectar els horaris establerts extremant la puntualitat. 6. Els usuaris del servei han de ser respectuosos amb les persones, instal·lacions i material. 7. Els grups es faran càrrec de la neteja de l’espai. 8. Per tal de poder informar de les possibles incidències s’elaborarà un formulari que els grups tindran disponibles i ompliran en el mateix buc d’assaig i hauran de fer arriba al Punt Jove. 9. Qualsevol grup que incompleixi la normativa podrà ser expulsat pels responsables del servei o del Centre. 10. Els grups abonaran prèviament, segons la modalitat escollida i en concepte de preu públic que al mateix temps servirà per reposar el material que es pugui fer malbé per la seva utilització. 11. Els usuaris del servei signaran un document assumint els compromisos que es recullen en aquesta normativa.

Normativa general que afecta al tràmit: -

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal C-23, Taxa per la utilització d'espais i la prestació de serveis de la Federació Obrera

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT La sol·licitud s’haurà de cursar mitjançant el Punt Jove. Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 17 a 20h C/ Verdaguer, 48 Telefon 93 668 54 52 a/e pij.molins@diba.es A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya,1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: