Sol·licitud d’ajuts al pagament dels rebuts de l’aigua i exempciçó de la taxa escombraries

Aquest tràmit permet demanar un ajut d’aigua i escombraries adreçat a jubilats i/o pensionistes.

Informació general

Ambit temàtic:
Ajuts a la persona

Ambit organitzatiu:
Serveis Socials

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any

Termini de sol·licitud:
No hi ha un termini establert

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Persona major de 65 anys o pensionista

2. Estar empadronat a Molins de Rei

3. Ser beneficiari de PIRMI. Un cop exhaurida aquesta prestació, es perdrà la condició de beneficiaris d'aquest ajut.

4. No conviure amb familliars descendents o col·laterals

5. La suma dels ingressos per rendes de treball així com les rendes de capital mobiliari i de capital immobiliari, no podrà superar l'1,25 de l'IPREM anual.

6. No tenir cap altra vivenda que l'habitual

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Fotocòpia DNI

2. Declaració de renda del darrer any

3 Còpia de l'últim rebut de l'aigua

4. Còpia del rebut de lloguer i/o hipoteca

5. Número del compte corrent

6. Autorització perquè l'Ajuntament de Molins de Rei pugui consultar a l'Agència Tributària les dades fiscals de tos els membres de la unitat familiar

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit: -

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança municipal

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: