Sol·licitud d’ajut a l’accés a la piscina municipal

Aquest tràmit permet demanar un ajut econòmic per a persones amb discapacitat per a l’accés a la piscina municipal.

Informació general

Ambit temàtic:
Ajuts a la persona

Ambit organitzatiu:
Serveis Socials

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any

Termini de sol·licitud:
No hi ha un termini establert

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Estar empadronat a Molins de Rei

2. Ser major de 65 anys

3. En cas de persona menor de 65 anys, ha de tenir grau de discapacitat, amb un 33% mínim.

4. Els ingressos anuals de la unitat de convivència ha de ser inferior a l'1'5 de l'IPREM anual.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Fotocòpia del DNI

2. Certificat discapacitat emès per l'ICASS

3. Informe del metge de capcelera de la xarxa pública sanitària on s'especifiqui la necessitat de realitzar l'activitat física de natació.

4. Autorització per a l'Agència Tributària perquè l'Ajuntament de Molins de Rei consulti les dades relatives al nivell de renda de l'any corresponent. En cas que no s'autoritzi per revisar les dades econòmiques a l'Ajuntament:
- si està obligat a presentar-la, cal portar una còpia de la darrera declaració de renda.
- si no està obligat a presentar la declaració de renda, cal portar el Comunicat de rendiments dels comptes bancaris i, Certificat de pensió de l'INSS, Certificat de pensió d'Hisenda per a classes passives, o darrera nòmina, si és el cas.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit: -

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: