Sol.licitud instal.lació enllumenat Nadal

Amb motiu de les festes nadalenques, els representants a nivell comercial, en col•laboració amb l’Ajuntament, instal•len l’enllumenat de Nadal.

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Comerços organitzats per trams de carrer

Període de l'any en què es pot demanar:
en el mes d'octubre des de que reben la carta informativa

Termini de sol·licitud:
El que indiqui la carta informativa

Requisits a complir: -

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit: -

Documentació que cal aportar:
En tots els casos: Document 1 En cas d’actuar en representació: Documents 2 i 3.

1. Instància genèrica, amb indicació de la potència requerida (kW), punts de connexió necessaris i número de figures a instal·lar i empresa instal·ladora (nom i telèfon de contacte)

2. Document d’identitat de la persona representant (DNI, NIE o passaport)

3. Documentació acreditativa de la representació

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
Procediment d’atenció 1.L'auxiliar administratiu/va de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa comprova la instància de sol•licitud i documentació aportada. 2.L’auxiliar administratiu/va de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa registra la sol•licitud, junt amb la documentació que l’acompanya. 3.L’auxiliar administratiu/va de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa deriva la documentació al Departament de Fira, Comerç, Consum i Turisme. Resta de procediment 1. Sol•licitar pressupost a l’empresa d’instal•lacions elèctriques i gestionar l’encesa de l’enllumenat. 2. Remetre carta informativa, relativa a l’encesa l’enllumenat de Nadal, dirigida als representants dels carrers. 3. Fi del procediment.

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20/05/2003).

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: