Regularització d’un centre de culte ja existents en la data d’entrada en vigor de la Llei 16/2009

Regularització d’un centre de culte ja existent en la data d’entrada en vigor de la Llei 16/2009

Informació general

Ambit temàtic: -

Ambit organitzatiu:
Activitats

Preu:
Segons ordenances fiscals

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
Centres de culte existents en la data d'entrada en vigor de la Llei 16/2009

Període de l'any en què es pot demanar:
Segons allò previst en la normativa d'aplicació

Termini de sol·licitud: -

Requisits a complir:
Justificació d'estar donat d'alta com a centre de culte en la data d'entrada en vigor de la Llei 16/2009

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Instància tipus

2. Comunicació d’acord amb el model normalitzat. En cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

3. Acreditació que l'església, la confessió o la comunitat religiosa està inscrita en el registre competent d'entitats religioses o certificació de l'autoritat eclesiàstica o religiosa competent.

4. Declaració responsable de subscriure una assegurança de responsabilitat civil abans de l'inici de les activitats del centre de culte.

5. Documentació per donar compliment a totes les disposicions de la normativa d'aplicació als centres de culte existents

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 16/2009

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: