Recollida de mobles i andròmines

Aquest tràmit permet sol·licitar el servei destinat a la recollida de mobles, fustes i trastos vells al carrer, complint les condicions que fixi l’Ajuntament.

Informació general

Ambit temàtic:
Salut pública i Medi Ambient

Ambit organitzatiu:
OAC

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PER TELÈFON Al telèfon general de l’Ajuntament. Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 8 a 20h PER INTERNET Cal que empleneu el formulari específic que trobareu a https://www.molinsderei.cat. PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Documentació que cal aportar:
No es requereix aportar cap documentació.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Comuniqueu la petició. 2. Si compliu els requisits que estableixi l'Ajuntament, se us recolliran els mobles i andròmines el dia i hora especificats.

Termini de resolució:
Tràmit de resolució immediata.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PER TELÈFON Al telèfon general de l’Ajuntament. Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 8 a 20h
  • PER INTERNET Cal que empleneu el formulari específic que trobareu a https://www.molinsderei.cat.
  • PRESENCIALMENT A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: