Reclamació o denúncia de consum (OMIC)

Aquest tràmit és una petició que fa una persona consumidora o usuària a una empresa, establiment mercantil o a un professional, per obtenir la reparació d’un dany, la prestació d’un servei de manera correcta, el retorn de quantitats o la rescissió d’un contracte i/o anul·lació d’un deute.

Informació general

Ambit temàtic:
Fires, consum i comerç

Ambit organitzatiu:
Fira, comerç, consum, i turisme

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OMIC de l'Ajuntament (Carrer Mercat 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 8 a 15h TELEFONICAMENT: 93 680 03 70

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Imprès específic de sol·licitud degudament complimentat.

2. Fotocòpia de tota la documentació que calgui per justificar la exposició (factures, tiquets, publicitat, pressupostos, contractes, etc.)

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia als establiments comercials i en l'activitat de prestació de serveis.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Àmbits relacionats: Economia, empreses, negocis i feina / Participació ciutadana "Tots fem Molins de Rei"

Com sol·licitar el tràmit

 • PRESENCIALMENT A l'OMIC de l'Ajuntament (Carrer Mercat 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 8 a 15h TELEFONICAMENT: 93 680 03 70

Informació general

 • Adreça:
  Plaça del Mercat 5-6
 • Població:
  Molins de Rei
 • Codi Postal:
  08750
 • Telèfon:
  936800370
 • E-mail:
  consum@molinsderei.cat
 • Pàgina web:
 • Horaris:

  De 9:00a 13:00 hores, de dilluns a divendres

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)