Petició de control de plagues (insectes, aus, etc.)

Aquest tràmit permet comunicar un problema de rates, ratolins, escarabats, abelles, vespes o altres insectes a un espai públic (carrers, places, jardins, camins, etc.) i demandar que l’ajuntament actuï per tal de desratitzar, desinfectar i desinsectar aquests espais o establir mesures de control en el cas de presència d’aus en l’àmbit urbà.

Informació general

Ambit temàtic:
Salut pública i Medi Ambient

Ambit organitzatiu:
Salut Pública

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei) ELECTRÒNICAMENT

Documentació que cal aportar:
I to que no es imprecindible millor aportar la següent documentació

Instància que es pot fer arribar pel canal que es prefereixi presencialment o electrònciament on s'especifiqui el problema i s'ubiqui amb la màxima prescisió possible

Documentació opcional Fotografies

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1- Realitzar instància fñisca o electrònc ape rcomunicar el problema 2- es realitza visita d0'inespecció per identificar el problema, valorar-lo. 3- Es realitza actuació per solucionar el problema

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei) ELECTRÒNICAMENT

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: