Petició de comandaments a distància per a zones d’accés limitat

Aquest tràmit permet l’obtenció d’un comandament a distància per accionar les pilones dels carrers amb restriccions horàries de circulació.

Informació general

Ambit temàtic: -

Ambit organitzatiu:
Mobilitat

Preu:
36,18 € (iva inclòs)

Mitjans de pagament:
Transferència Bancària

Qui el pot demanar:
Residents, titulars d'una llicència de gual i comerciants de la zona afectada per la restricció de pas de la pilona.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. El peticionari haurà de justificar la necessitat d'accedir a la zona restringida

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
En tots els casos, els Documents 1 i 2. Si ets veí resident, el Document 3 Si ets comerciant, el Document 4

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Instància normaltizada de sol.licitud de comandament, i justificant de l'ingrés per la compra del comandament.

3. Justicant de pagament de l'any en vigor de la llicència de gual o l'impost de vehicles de tracció mecànica pagat a Molins de Rei

4. Justificant de l'obtenció o tràmit de la llicència municipal

Impresos:

Semaforssol licitud comadament pilones automàtiques.doc Semaforssol%20licitud%20comadament%20pilones%20automàtiques.doc

Instància genèrica.pdf Instància%20genèrica.pdf

Model autorització tràmits Ajuntamentpdf.pdf Model%20autorització%20tràmits%20Ajuntamentpdf.pdf

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
Una vegada presentada la petició i el comprovant del pagament del comandament a distància, en un període de 10 dies els serveis tècnics es posen en contacte amb l'interessat per lliurar-li el comandament.

Termini de resolució:
Dos mesos

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit: -

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
El silenci és negatiu.

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: