Inscripció o actualització de dades usuari del Servei d’Orientació Laboral

La inscripció al Servei d’Orientació Laboral o l’actualització de dades és pas inprescindible per poder utilitzar els serveis d’orientació i ajuda a la recerca de feina.

Informació general

Ambit temàtic:
Treball, empresa i autoocupació

Ambit organitzatiu:
Ocupació

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
Qualsevol persona en edat de treballar

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
fitxa en paper o formulari online

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
Presencialment Onlie Dues maneres: Presencialment, participant en sessió informativa prèvia o via atenció personal o també via Web, omplint formulari i adjuntant documentació annexa

Documentació que cal aportar:
Currículum Fotocòpia DNI Fotografía actual

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
Presencialment: Alta mitjançant una sessió informativa Sol·licitar participar en alguna de les sessions informatives es celebren com a mínim, un cop a la setmana (en funció de la demanda). Les sessions informatives tenen com a finalitat motivar als participants per a la recerca activa de feina, implicar l’usuari/a, facilitar informació laboral d’interès i explicar els diferents serveis que l’Ajuntament de Molins de Rei ofereix dins l’àmbit d’Ocupació i d’Empresa (ocupació, formació ocupacional i creació d’empreses). Al final de la sessió informativa es lliura a l’usuari/a una fitxa (vegeu FR-TO-03). La persona ha d’omplir-la, signar-la i retornar-la al tècnic/a d’orientació, amb una fotografia tamany carnet, una fotocòpia del seu DNI/ NIE, i un currículum. Una vegada l’usuari/a lliura la seva fitxa, el/la tècnic/a d’orientació li lliura una carpeta d’usuari/a que inclou: full de seguiment (vegeu FR-TO-05) i còpia del full de compromisos (document DI-TO-02). Les dades de cada usuari/a s’introdueixen a la base de dades de Promoció Econòmica, assignant de manera automàtica un número d’usuari. Alta Reunió Personal. S'explica a l'usuari el mateix que a les sessions informatives però de manera individual, llirrant-li la mateixa documentació del punt anterior i fent la resta de tràmits igual ONLINE Per donar-se d’alta al Servei d’Orientació Laboral mitjançant la web municipal www.molinsderei.cat, cal anar a l’accés de “Busques feina? T’ajudem” i omplir el formulari “Inscripció com a usuari”. Cal adjuntar arxiu Foto i Currículum Les dades de cada usuari/a s’introdueixen a la base de dades de Promoció Econòmica,

Termini de resolució:
Sense termninis

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei protecció de dades de caràcater personal

Normativa local que afecta al tràmit:
Certificat qualitat ISO

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

    Presencialment Onlie Dues maneres: Presencialment, participant en sessió informativa prèvia o via atenció personal o també via Web, omplint formulari i adjuntant documentació annexa

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: