Informació per a iniciar tràmits de serveis socials i benestar social de totes les administracions (pre-tràmit)

Aquest tràmit permet demanar cita amb el/la Treballador/a social de l’Ajuntament per tal de demanar assessorament o iniciar la sol·licitud de tràmits de serveis socials i benestar social de qualsevol administració pública

Informació general

Ambit temàtic:
Ajuts a la persona

Ambit organitzatiu:
Serveis Socials

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'Oficina d'Atenció al Públic de l'Àrea de Serveis a les Persones
- CA N'AMETLLER (J. Verdaguer, 95 bis Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 8 a 15h Per Telèfon: trucant al 93.680.37.31 al mateix horari

Documentació que cal aportar:
No es requereix aportar cap documentació.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'Oficina d'Atenció al Públic de l'Àrea de Serveis a les Persones - CA N'AMETLLER (J. Verdaguer, 95 bis Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 8 a 15h Per Telèfon: trucant al 93.680.37.31 al mateix horari

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: