Comunicació d’animals perduts o abandonatas a la via pública

Aquest tràmit permet sol·licitar a l’Ajuntament el servei de recollida d’animals abandonats que es trobin a la via pública.

Informació general

Ambit temàtic:
Salut pública i Medi Ambient

Ambit organitzatiu:
Salut Pública

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h POLICIA LOCAL (c. Rubió i Ors,8) Horari d'atenció al públic 24 h TELEFÒNICAMENT POLICIA LOCAL telèfon, 93668 8866

Documentació que cal aportar:
No es requereix aportar cap documentació.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1- Trucant o presencialment s'informa de la presència d'un animal abandonat en qualsevol punt de la vila. 2- Es traspasa aquesta infmació al servei de reollida que passarà a recollir-lo 3- Es recull l'animal perdut i/o abandoant i es diposita a les dependències d'OLESCAN

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret legislatiu 2/2008, de 15, d'abril pel qual s'aprova el text refós de la llei de protecció dels animals

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança de convivència vilatana, apartat tienença responsable d'animals domèstics

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h POLICIA LOCAL (c. Rubió i Ors,8) Horari d'atenció al públic 24 h TELEFÒNICAMENT POLICIA LOCAL telèfon, 93668 8866

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: