Cessió de senyals per prohibir parar i estacionar

Aquest tràmit permet a aquelles persones que necessiten reservar un espai a la via pública, per obres o mudances, disposar de senyals per tal de fer una reserva d’espai a la via pública, previ pagament d’una fiança.

Informació general

Ambit temàtic:
Via pública i mobilitat

Ambit organitzatiu:
Mobilitat

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal C-10, Taxes per Serveis Generals

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da, que hagi demanat un permís per ocupar la via pública.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. La petició de cessió de senyals ha d'acompanyar al tràmit de reserva d'espai a la via pública

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Petició mitjançant instància genèrica indicant amb quin altre tràmit està associat.

3. Carta de pagament de la fiança per la cessió temporal d'elements de senyalització

Impresos:

Model autorització tràmits Ajuntamentpdf.pdf Model%20autorització%20tràmits%20Ajuntamentpdf.pdf

Instància genèrica.pdf Instància%20genèrica.pdf

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
Una vegada l'interessat ha fet la petició: a) Els serveis tècnics de l'Ajuntament es posaran en contacte amb ell per tal d'acordar una data pel lliurement dels senyals. Aquest lliurement es produirà a la seu de les Dependències de la Brigada Municipal al c. Rector Colom 1BIS en horari de 8,00 a 14,30 dels dies feiners. I l'interessat haurà de transportar-les fins el lloc on les necessiti. b) Una vegada passada la data per la qual es demanaven els senyals, caldrà retornar-los a les Dependències de la Brigada Municipal, i sol.licitar, mitjançant instància genèrica, el retorn de la fiança dipositada a l'inici del tràmit.

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Una vegada passada la data per la qual es demanaven els senyals, caldrà retornar-los a les Dependències de la Brigada Municipal (c/ Rector Colom, 1 bis), així com sol.licitar, mitjançant instància genèrica, el retorn de la fiança dipositada a l'inici del tràmit.

Normativa general que afecta al tràmit: -

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal C-10, Taxes per Serveis Generals

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: