Autorització d’ús de la imatge corporativa de l’Ajuntament

Aquest tràmit permet sol·licitar l’autorització per a la utilització de la simbologia o imatge corporativa de l’Ajuntament de Molins de Rei. Aquesta imatge no podrà ser utilitzada per la persona sol·licitant per una funció que no sigui la explicitada al document de demanda. La persona individual o col·lectiu lliurarà prèviament a la seva publicació una prova al Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Molins de Rei per tal de verificar la utilització correcta de la imatge corporativa. Un cop publicada aquesta imatge corporativa (targetó, samarreta, cartell, etc.) es lliurarà un exemplar original a l’Ajuntament de Molins de Rei o una reproducció real a escala de la mateixa en aquells casos en que no sigui possible lliurar-ne cap per la mida, el cost, etc.

Informació general

Ambit temàtic: -

Ambit organitzatiu:
Alcaldia

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la següent documentació:

1. Instància de sol·licitud d'utilització de la imatge corporativa

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució: -

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit: -

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: