Acte de control d’activitats (inicial i periòdic)

Aquest tràmit permet sol·licitar l’acta de control incial o periòdica d’activitats o bé presentar l’acta de comprovació favorable en cas que l’hagi realitzat una Entitat Ambiental de Control.

Informació general

Ambit temàtic: -

Ambit organitzatiu:
Activitats

Preu:
Segons ordenances fiscals

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
El titular o representant legal de l'activitat

Període de l'any en què es pot demanar:
Quan es disposa de llicència atorgada

Termini de sol·licitud:
Un mes des de la notificació de la Llicència

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Disposar de llicènica atorgada

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la següent documentació:

1. Certificat final d'activitats

2. Acta de comprovació favorable en cas que s'escaigui

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presentació per part de l'interessat 2. En cas que el titular aporti acta de comprovació favorable s'acaba el tràmit En cas que el titular sol·liciti acta de comprovació a l'Ajuntament, els Serveis Tècnics es ficaran en contacte amb el sol·licitant per comunicar dia i hora de la visita. 3. Quan l'acta sigui favorable, es fa entrega i finalitza el tràmit.

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental d'activitats i Llei 11/2009 d'espectacles públics i les activitats recreatives

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu: -

Normativa reguladora del silenci administratiu: -

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: