Els plans locals d’ocupació són una política pública adreçada a oferir oportunitats laborals a persones en situació d’atur a través de mesures de creació directa de llocs de treball i de foment de la contractació, acompanyades d’accions de formació i capacitació professional.

L’Ajuntament et dona la oportunitat de integrar-te en el món laboral per mitjà de plans d’ocupació, per així adquirir noves experiències curriculars que t’ajudin posteriorment a trobar una feina reintegrant-se al mercat de treball.

Altres programes ocupacionals

  •  Programa Garantia Juvenil
  •  Programes d’ocupació supralocals

Plans d’ocupació actius

Actualment no n’hi han plans d’ocupació actius

Últimes notícies

Veure més notícies