Marcel López Estalella

Càrrec: Regidor
Indemnitzacions per assistència efectiva als plens: 380 Euros bruts per assistència a cada ple, amb un màxim de 12 plens.
Indemnitzacions per assistència efectiva a la junta de portaveus: 95 Euros bruts per assistència a cada junta de portaveus, amb un màxim de 12 juntes de portaveu.

Trajectòria professional i política

 • SECTOR PÚBLIC:
  • Ajuntament de Molins de Rei – Regidor Electe ERC des del 15/06/2019
  • Ajuntament de Molins de Rei – Regidor d’Educació Infància i Famílies del 28/03/2019 al 14/06/2019
 • SECTOR PRIVAT:
  – Àrea Comercial i Comerç Exterior:
  • SIVALLÈS – Business Developer – Des del 04/2018 fins al 04/2019
  • INTESIS SOFTWARE – Àrea Sales Manager – Des del 10/2017 fins a 03/2018.
  • PONT EMPRESARIAL – Director Comercial + Responsable Operatiu – Des del 2008 – Girona, fins a 07/2009, a São Paulo fins a 06/2017.
  • GREENS POWER PRODUCTS (HONDA Power Products) – Àrea Manager – 07/2006 fins a 06/2008 – Barcelona
 • – Àrea Industrial, Enginyeria i Serveis:
  • ADECCO OUTSOURCING – Director de Delegació – 04/2005 fins a 07/2006 – Girona
  • BAC VALVES S.A. – Cap de Compres – 07/2004 fins a 04/2005 – Figueres
  • Projectes Autònoms de Consultoria: BUCHPLAST S.L. i DECORACIÓ A-TRES –– 09/2003 fins a 06/2004 – Barcelona/Girona.
  • COMPUSPAR – Director Sucursal Brasil – 03/2001 fins a 06/2003 – (Brasil)
  • Període del 1989 al 2001: Càrrecs ocupats en diferents empreses com Muntador, Responsable d’Equip, Projectista i Projectista en cap. Les empreses són: TELECSALDEPROMON, NESTLÉ ESPANYA, IDEA CADSISTEM CAR, TECPLANT INGESTNOVOTÉCNIC EUROPA, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS i SEI (GRUP DRAGADOS).
 • – Formació:
  • ESCP – Ponent Comerç Exterior – Del 2013 al 2016 – (Brasil)
  • Cambres de Comerç – Ponent Comerç Exterior – Del 2009 al 2016
 • ALTRES:
  • HANDBOL – Jugador Professional – 1998-1999
  • HANDBOL – Jugador Amateur (C.E. Molins de Rei, C.H. Pallejà, C.H. Aigües de Barcelona, H. Gavà, GEIEG, Handbol Bordils, etc.)
  • HANDBOL – Entrenador Categories Inferiors i Sènior. 1993 – 2001
  • MÚSICA – Organitzador de Concerts de Rock a la vila de Pallejà. 1990-1993
  • MÚSICA – Banda de Pop-Rock a Barcelona. 1993-1997
  • RÀDIO PALLEJÀ – Tècnic estudi i Locutor Esportiu – 1996-1998

Molins de Rei, 1 de juliol de 2019.

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Marcel López Estalella

2.- Càrrec
Regidor

3.- Tipus de declaració
Inicial (declaració de la presa de possessió del càrrec)

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

 • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida):
 • Títol i any d’adquisició:
 • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant):
 • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): —

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: Honda Insight + Suzuki GSF650N
Any d’adquisició: 2018 i 2018

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

 • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): 2.300,00€
 • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): —
 • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): —
 • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Data de la declaració: 1 de juliol de 2019

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 14 de novembre de 2019, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta