Josep Raventós Fornós

Càrrec: Regidor
Indemnitzacions per assistència efectiva als plens: 380 Euros bruts per assistència a cada ple, amb un màxim de 12 plens.
Indemnitzacions per assistència efectiva a la junta de portaveus: 95 Euros bruts per assistència a cada junta de portaveus, amb un màxim de 12 juntes de portaveu.

Trajectòria professional i política

Dades personals

Nom i cognoms: Josep Raventós i Fornós

Lloc i data de naixement: Molins de Rei, 14 de Març de 1977

Títols acadèmics

2014 Màster en enginyeria del terreny, especialitat en geotècnia a la Universitat Politècnica de Catalunya.

2002 Llicenciatura de Geologia per la Universitat Autònoma de Barcelona

Publicacions

 • The effect of backfill material on settlements measured with borehole extensometers. En correcció a la revista “Geotechnical and geological engineering Journal” Springer Editors. Canadà.
 • Barcelona: building resilience strategies. Presentat al Critical Infrastructure Protection Symposium a l’acadèmia de West Point. En correcció a la revista “international Journal of Critical Infrastructure” Inderscience, Estats Units.
 • Dall’adattamento urbano al cambiamento climatico alla resilienza urbana: il caso di Barcellona, Spagna. Presentat al Climate Changing Cities a IUAV University de Venècia. No publicat.

Experiència professional

DEPARTAMENT DE GEOTÈCNIA I AUSCULTACIÓ_BAC: preparació i seguiment de campanyes geotècniques. Disseny d’obres geotècniques (fonamentacions, elements de contenció, talussos, túnels, etc). Preparació de plans d’auscultació i instal∙lació i seguiment d’instrumentació geotècnica i estructural.

RESPONSABLE D’AUSCULTACIÓ a l’equip de seguiment d’obres subterrànies de l’Ajuntament de Barcelona‐ BCNSit RESPONSABLE DE RESILIÈNCIA URBANA a l’equip de suport a l’Ajuntament de Barcelona‐ BCNSit.

DIRECTOR TÈCNIC UNITAT D’AUSCULTACIÓ en Ampliació de la L5 de FMB Tram: Horta‐ Vall d’Hebrón Per a Enginyeria d’Instrumentació i Control. CAP D’AUSCULTACIÓ en Plataforma d’Alta Velocitat Madrid‐Barcelona‐Frontera Francesa Tram Hospitalet‐ La Torrassa. Per a Enginyeria d’Instrumentació i Control.

CAP D’AUSCULTACIÓ en Tallers de Via i Obres complementaries a l’Estació Hospital de Bellvitge de la Línia 1 de TMB (Ferrovial‐ Agroman). Per a Enginyeria d’Instrumentació i Control.

CAP D’AUSCULTACIÓ en Millora d’Accessibilitat a l’estació de Sant Josep del FGC (Vies i construccions). Per a Enginyeria d’Instrumentació i Control. Adjunt a Cap d’Auscultació en trams 1, 2A, 2C, 3B, 3C, 4E en UTE LINEA 9. Per a APlus.

Responsable àmbit d’acreditació del Formigó i els seus components.

BCNSit, Assistència Tècnica a la Direcció d’Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona. (Des de 2008‐ setembre 2014)

Responsable d’Auscultació

Definició i seguiment dels plans d’auscultació de les obres subterrànies de promoció no municipal realitzades de la ciutat: LAV Sants‐ Sagrera, LAV Sagrera‐ Trinitat, L9, ampliació L5, Estació intercanviador de Meridiana, Ampliació estació Passeig de Gràcia.

Definició i seguiment de l’auscultació de les obres subterrànies de promoció municipal realitzades a la ciutat, promogudes per BIMSA, BSM, MERCATS MUNICIPALS, REGESA, etc c. Definició i seguiment dels Plans de Contingència associats a les obres subterrànies desenvolupades a la ciutat

Assistència al departament de Resiliència Urbana

Definició funcional de la Situation Room per la ciutat de Barcelona

Redacció de la Guia de la Resiliència de la Ciutat de Barcelona

Coordinació i redacció de documentació associada a diferents projectes de resiliència urbana desenvolupats en el context de les TISU (Taules d’Infraestructures i Serveis Urbans):

– Decret d’Alcaldia d’Auscultació de les Obres

– Normativa per la redacció de Plans de Contingències a la ciutat

– Normativa per l’assaig d’ancoratges al terreny

BAC Engineering Consultancy Group (2008‐2013)

Responsabilitats:

instrumentació geotècnica

auscultació, especialment en obres subterrànies a entorns densament poblats. dissenyar l’aplicació d’instruments

interpretació de les dades que ens ofereixen per poder assegurar que les obres que es realitzen siguin segures, tant per als operaris i treballadors de les obres, com per a les altres infraestructures i/o edificis que puguin veure afectats per l’execució de les obres.

Assistència tècnica a obra. Desdoblament de l’Eix Transversal, tram 1 . ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 2011.

Redacció del projecte modificat d’un aparcament, situat a la Plaça Wagner, entre els carrers de Beethoven i Ganduxer de Barcelona. REGESA APARCAMENTS, S.A. 2011. Assistència tècnica Modificat núm. 2 Desdoblament Eix Transversal. FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.2010.

Geotècnia intercanviador Sabadell FGC‐ADIF. UTE COPCISA ‐ ISTEM INTERCAMBIADOR SABADELL NORD. 2010.

Recàlculs varis nova estació de Cardenal Reig. FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 2009.

Recàlculs diversos del Projecte de construcció de plataforma L.A.V. Madrid – Zaragoza – Barcelona ‐ Frontera francesa. Tram: Montcada ‐ Mollet. CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. 2009.

Redacció del Projecte Executiu d’Arranjament del tram de l’Avinguda de Roma entre el Carrer Comte d’Urgell i el carrer Calàbria. PRO EIXAMPLE, S.A. 2008. Assistència tècnica per a la redacció de l’estudi informatiu de la plataforma reservada per a l’autobús a l’eix Blanes ‐ Lloret. Clau: EI‐TX‐05610. GENERALITAT DE CATALUNYA. 2008.

Seguiment i control dels projectes i obres de millora d’infraestructures del transport a la ciutat deBarcelona. AJUNTAMENT DE BARCELONA. 2008‐2011.

Seguiment i control dels projectes i obres vinculades a la nova línia 9 del metro, a la prolongació de L‐3 i L‐5 del metro i a altres actuacions de millora d’infrastructures del transport a la ciutat de Barcelona”. AJUNTAMENT DE BARCELONA. 2008.

Ingenieria de Instrumentación y Control (2006‐2008).

GEOTECNIA I OBRES SUBTERRÀNIES

Construcció plataforma d’alta velocitat Madrid‐Barcelona‐Frontera Francesa. Tram Hospitalet‐ La Torrassa. UTE HOSPITALET (OHL + GUINOVART&OSHSA)

Tallers de Via i Obres a l’estació Hospital de Bellvitge de la línia 1 de TMB. FERROVIALAGROMAN

Millora d’Accessibilitat a l’estació de Sant Josep de FGC, VIES I CONSTRUCCIONS. Construcció línia 9 del Metro Ciutat de Barcelona, UTE LINIA 9 (DRAGADOS, FCC, OHL, COMSA)

Ampliació FGC a Terrassa. UTE TERRASSA (OHL)

Ampliació C‐31, UTE C‐31 (AGBAR+ HISPANICA)

APlus Norcontrol (2004‐2006)

Construcció de la nova ciutat de la Justícia per a Hospitalet i Barcelona. UTE CIUDAD JUSTICIA.

Adjunt del Cap d’Auscultació als trams 1, 2A, 2C, 3B, 3C, 4E en UTE LINEA 9. Per APlus. Construcció Línia 9 de Metro Ciutat de Barcelona, UTE LINIA 9 (DRAGADOS, FCC, OHL, COMSA)

Ampliació FGC a Terrassa. UTE TERRASSA (OHL)

Ampliació C‐31, UTE C‐31 (AGBAR+ HISPANICA)

PaymaCotas (2002‐2004)

CONTROL DE QUALITAT

Responsable àmbit d’acreditació del Formigó i els seus components a PAYMA COTAS. Laboratori Cornellà. Obres més significatives:

Ampliació Línia 3 de metro a Barcelona Canyelles‐ Trinitat Nova, UTE LINIA 3 (FCC+COMSA).

Construcció plataforma Alta Velocitat Madrid‐Barcelona‐Frontera Francesa tram Sant Esteve Sesrovires‐ Martorrell, OHL. Cobriment FGC a Rubí. UTE CUBRIMIENTO RUBÍ (COMSA). Ampliació FGC a Martorell. UTE PALAU (FCC+COMSA). Cobriment Gran Via a l’Hospitalet, UTE GRAN VIA.Ampliació Port de Barcelona. UTE DIC SUD.

Informàtica

Programes de càlcul Coneixements avançats de: Plaxis, Flac i GTS, softwares d’elements finits per calculs geotècnics i d’interacció terreny-estructura

Coneixements nivell mig de: CYPE, ROBOT.

Idiomes

Castellà: Idioma matern

Català :Idioma matern.

Anglès: parlat i escrit nivell mig.

Projectes més significatius

Assistència tècnica a Obra, auscultació e instrumentació geotécnica Desdoblament de l’Eix Transversal, tram 1 . ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 2011.

Modificat núm. 2 Desdoblament Eix Transversal. FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 2010.

Modificat d’un aparcament, situat a la Plaça Wagner, entre els carrers de Beethoven i Ganduxer de Barcelona. REGESA APARCAMENTS, S.A. 2011.

Intercanviador Sabadell FGC-ADIF. UTE COPCISA – ISTEM INTERCAMBIADOR SABADELL NORD. 2010.

Nova estació de Cardenal Reig. FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

2009 Projecte de construcció de plataforma L.A.V. Madrid – Zaragoza – Barcelona – Frontera francesa. Tram: Montcada – Mollet. CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. 2009.

Arranjament del tram de l’Avinguda de Roma entre el Carrer Comte d’Urgell i el carrer Calàbria. PRO EIXAMPLE, S.A. 2008.

Estudi informatiu de la plataforma reservada per a l’autobús a l’eix Blanes – Lloret. Clau: EITX05610. GENERALITAT DE CATALUNYA. 2008

Obres de millora d’infraestructures del transport a la ciutat de Barcelona. AJUNTAMENT DE BARCELONA. 2008-2011 Línia 9 del metro, a la prolongació de L-3 i L-5 del metro i a altres actuacions de millora d’infrastructures del transport a la ciutat de Barcelona”. AJUNTAMENT DE BARCELONA. 2008.

Geotecnia i Obres Subterrànies

Construcció de la Central Hidroelèctrica de Colca (departament de Colca, provincia Huancayo, Perú)

Construcció de la central Hidroelèctrica de los Aromos (Temuco, Xile)

Construcció de les centrals de Melo, Caliboro i Santa Isabel (Los Angeles, Xile) Ampliació de la línia 5 de TMB (Tram: Horta- Vall de Hebron), GISA

Construcció plataforma d’alta velocitat Madrid – Barcelona – Frontera Francesa. Tram Hospitalet- La Torrassa. UTE HOSPITALET (OHL + GUINOVART&OSHSA)

Tallers de Via i Obres a l’estació Hospital de Bellvitge de la línia 1 de TMB. FERROVIAL – AGROMAN

Millora d’Accessibilitat a l’estació de Sant Josep de FGC, VIES I CONSTRUCCIONS.

Construcció plataforma d’alta velocitat Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tram HospitaletLa Torrassa. UTE HOSPITALET (OHL + GUINOVART&OSHSA)

Tallers de Via i Obres a l’estació Hospital de Bellvitge de la línia 1 de TMB. FERROVIALAGROMAN

Millora d’Accessibilitat a l’estació de Sant Josep de FGC, VIES I CONSTRUCCIONS.

Construcció línia 9 del Metro Ciutat de Barcelona, UTE LINIA 9 (DRAGADOS, FCC, OHL, COMSA)

Ampliació FGC a Terrassa. UTE TERRASSA (OHL)

Ampliació C-31, UTE C-31 (AGBAR+ HISPANICA)

Construcció de la nova ciutat de la Justícia per a Hospitalet i Barcelona. UTE CIUDAD JUSTICIA.

UTE LINEA 9. Per APlus – trams 1, 2A, 2C, 3B, 3C i 4E Construcció Línia 9 de Metro Ciutat de Barcelona, UTE LINIA 9 (DRAGADOS, FCC, OHL, COMSA)

Ampliació FGC a Terrassa. UTE TERRASSA (OHL)

Ampliació C-31, UTE C-31 (AGBAR+ HISPANICA)

Obra en UTE LINEA 3. Per a PaymaCotas Delegació de Cornellà. Construcció línia 9 de Metro Ciutat de Barcelona, UTE LINIA 9 (DRAGADOS, FCC, OHL, COMSA) Ampliació FGC a Terrassa. UTE TERRASSA (OHL) Ampliació C-31, UTE C-31 (AGBAR+ HISPANICA)

Ampliació Línia 3 de metro a Barcelona Canyelles- Trinitat Nova, UTE LINIA 3 (FCC+COMSA).

Construcció plataforma Alta Velocitat Madrid-Barcelona-Frontera Francesa tram Sant Esteve Sesrovires- Martorrell, OHL.

Cobriment FGC a Rubí. UTE CUBRIMIENTO RUBÍ (COMSA).

Ampliació FGC a Martorell. UTE PALAU (FCC+COMSA).

Cobriment Gran Via a l’Hospitalet, UTE GRAN VIA.

Ampliació Port de Barcelona. UTE DIC SUD.

Control de Qualitat

Ampliació Línia 3 de metro a Barcelona Canyelles- Trinitat Nova, UTE LINIA 3 (DRAGADOS+ARNÓ

 

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Josep Raventós Fornós

2.- Càrrec
Regidor

3.- Tipus de declaració

Modificació (declaració d’actualització o modificació de la informació)

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

 • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida): Habitatge 50%
 • Títol i any d’adquisició: 2011
 • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): 108.346 €
 • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): —

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: Renault Kangoo i Piaggo Medley 125
Any d’adquisició: 2009 i 2016

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

 • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): 1877 €, 1979,11 € i 32.5878 €
 • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): —
 • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): —
 • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Data de la declaració: 7 de febrer de 2020

 

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 7 de febrer de 2020, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta.