Árbitro. 010 / 2019

Ref. 010/2019 Provisión de forma temporal de un puesto de trabajo de Jefe de la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) mediante Comisión de Servicios

ANUNCIO

El Ayuntamiento de
Molins de Rei quiere proveer de forma temporal un puesto de trabajo de
Cap de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC),  mediante comisión de servicios.

 

Requisitos para su cobertura

·
Ser funcionario de carrera
del grup A1/A2

·
Nivel C de Catalán

·
Titulación: Licenciatura
universitària o grau universitari o diplomatura universitària o equivalent.

·
Experiència en l’àmbit de l’atenció i
tramitació directa al públic a l’Administració pública i/o al sector privat.

 

funciones

1. Supervisar
l’adequada atenció al ciutadà i els tràmits realitzats comprovant la
documentació i la correcció de la mateixa.

2. Proposar
els criteris per a l’elaboració, el manteniment i l’actualització de la base de
dades

administrativa
i dels manuals de procediments.

3. Assessorar
a la Corporació en general proporcionant informació sobre temes que siguin de
la seva competència.

4. Atendre
les consultes dels ciutadans personalment, telefònicament i telemàtica
vehiculant la qüestió a l’àmbit i/o persona que correspongui.

5. Despatxar
amb responsables d’altres Administracions i entitats per tal de coordinar
aquells afers d’interès mutu: transvasament i intercanvi d’informació
poblacional i electoral, establiment de nous criteris i procediments, etc.

6.
Responsabilitzar-se del manteniment de la Guia d’Entitats.

7. Gestionar
determinats expedients com ara els d’ocupació de la via pública per festes,
fires i activitats lúdiques al carrer, de sol·licitud de baixa d’ofici del
padró d’habitants i de sol·licitud de llicència per a la tinença de gossos
perillosos.

8. Gestionar
la comptabilitat del negociat.

9. Realitzar
comunicacions administratives i compulses de documents per delegació de la
signatura del Secretari General.

10. Vetllar
per la coordinació a nivell administratiu amb altres àmbits de l’organització

11. I, en general,
otros de carácter similar, dentro de su categoría, que le sean atribuidas.

 

condiciones

·
Comissió de serveis d’una
durada màxima de dos anys.

·
Retribución bruta anual por
grup A1:  41.514,89 €

·
Retribución bruta anual por
grup A2:  39.599,04 €

·
Complemento de destino
nivel 22

 

Procedimiento de selección

·
Es realitzarà una entrevista
on es valorarà el seu currículum, l’experiència professional en l`àmbit  en coordinació d’equips de treball,
procediments i organització de l’administració local, coneixements tècnics en matèria
de padró i de registre, competències personals, motivació i disponibilitat d’incorporació.

presentación
de candidaturas

Los candidatos / as
interesados en participar en la provisión de este puesto de trabajo deberán enviar
su CV al mail: arb@molinsderei.cat
indicando la referencia 03CAPOAC

La fecha límite de
presentación de candidaturas será hasta el día 25 de septiembre de 2019.

 

El Alcalde,

 

 

Xavi Paz Penche

Molins de Rei, 5 de septiembre de 2019

  • Publicació anunci: 05/09/2019

  • Termini presentació: 25/09/2019

  • Resolució i adjudicació: 09/10/2019

Envia'm un correu electrònic quan s'actualitzi aquesta pàgina