Processos selectius Terminis

005/2021

Procés de selecció urgent per cobrir tres llocs de treball temporal per a Plans d’Ocupació en el marc del Pla de Reactivació de l’Ocupació

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 10/05/2021

Termini presentació: 20/05/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

004/2021

Procés de selecció per la cobertura provisional, en comissió de serveis voluntària, del lloc de treball, vacant en la relació de llocs de treball, de Director/a de l’Àrea de Serveis Personals destinat a personal funcionari del grup A de titulació.

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 29/04/2021

Termini presentació: 10/05/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

003/2021

Procés de selecció per cobrir, mitjançant concurs oposició lliure. una plaça de Tècnic/a mitjà de serveis personals, adscrita al Negociat d’Educació, grup de classificació A2, d’acord amb l’oferta pública d’ocupació del 2017

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 29/03/2021

Termini presentació: 19/04/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

002/2021

Procés de selecció per cobrir per raons d’urgència un lloc no permanent de Tècnic/a superior de cultura

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 28/01/2021

Termini presentació: 04/02/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

001/2021

Procés de selecció per cobrir la plaça de Gerent de la societat pública Molins Energia, S.L.

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 04/01/2021

Termini presentació: 19/01/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

33/2020

Convocatatòria per cobrir mitjançant mobilitat horitzontal temporal el lloc de treball de Cap de Negociat d’Educació (Promoció Interna)

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 15/10/2020

Termini presentació: 22/10/2020

Resolució i adjudicació: Pendent

004/2020

Procés de selecció urgent per cobrir contractacions temporals pel període estival d’Auxiliars de geriatria per la Llar d’Avis Municipal Dr. Mestre.

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 10/07/2020

Termini presentació: 17/07/2020

Resolució i adjudicació: Pendent

03/2020

Procés de selecció per cobrir, de forma interina, el lloc de Cap del Negociat de Personal i Organització

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 01/07/2020

Termini presentació: 20/07/2020

Resolució i adjudicació: 18/12/2020

02/2020

Selecció urgent d’infermer/a per la Llar d’avis durant el període estival.

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 18/06/2020

Termini presentació: 25/06/2020

Resolució i adjudicació: Pendent

01/2020

Ref. 1/2020 Selecció d’auxiliars de geriatria i infermers/es per reforçar l’àmbit sociosanitari

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 01/04/2020

Termini presentació: 30/04/2020

Resolució i adjudicació: Pendent

015 / 2019

Ref. 015/2019 Provisión de forma temporal de un puesto de trabajo de Técnico / a asesor coordinador en materia de seguridad pública (inspector / a) mediante Comisión de Servicios

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 27/12/2019

Termini presentació: 15/01/2020

Resolució i adjudicació: Pendent

014 / 2019

Ref. 014/2019 Procés selectiu urgent auxiliars de geriatria, per contractacions temporals

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 28/10/2019

Termini presentació: 05/11/2019

Resolució i adjudicació: Pendent

013 / 2019

Ref. 013/2019 Provisió de forma temporal d’un lloc de treball de Cap de Negociat de Mobilitat mitjançant Comissió de Serveis

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 23/09/2019

Termini presentació: 15/10/2019

Resolució i adjudicació: 15/10/2019

012 / 2019

Ref. 012/2019 Provisión de forma temporal de un puesto de trabajo de Técnico / a de gestión documental y archivo mediante Comisión de Servicios Acciones

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 05/09/2019

Termini presentació: 25/09/2019

Resolució i adjudicació: 25/09/2019

011 / 2019

Ref. 011/2019 Provisió de forma temporal d’un lloc de treball de Cap del Negociat de Personal i Organització mitjançant Comissió de Serveis

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 05/09/2019

Termini presentació: 25/09/2019

Resolució i adjudicació: 09/10/2019

010 / 2019

Ref. 010/2019 Provisión de forma temporal de un puesto de trabajo de Jefe de la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) mediante Comisión de Servicios

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 05/09/2019

Termini presentació: 25/09/2019

Resolució i adjudicació: 09/10/2019

009 / 2019

Ref. 009/2019 procés de selecció urgent per cobrir contractacions temporals pel període estival d’Auxiliars de geriatria per la Llar d’Avis Municipal Dr. Mestre

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 13/06/2019

Termini presentació: 19/06/2019

Resolució i adjudicació: 10/07/2019

008 / 2019

Ref. 008/2019 Pla d’Ocupació, millora ocupabilitat 2019-2020, xarxa governs locals 2016-2019 (2a edició)

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 05/06/2019

Termini presentació: 19/06/2019

Resolució i adjudicació: 01/07/2019

007 / 2019

Ref. 007/2019 Proceso selectivo para constituir una bolsa de trabajo de administrativo / a - C1, para nombramientos temporales

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 03/05/2019

Termini presentació: 31/12/2019

Resolució i adjudicació: Pendent

006 / 2019

Ref. 006/2019 Proceso selectivo tres plazas de policía local- C2, incluida en la oferta pública de 2017

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 03/05/2019

Termini presentació: 23/12/2019

Resolució i adjudicació: Pendent

{The title}

Dirección:
Horaris:
Email:
Pagina web: