Processos selectius Terminis

009/2021

Procés de selecció per a cobrir, per raons de necessitat i urgència i en règim d’interinitat, fins a la cobertura definitiva de la plaça, d’una plaça laboral de professor de música, adscrita a l’àmbit d’Educació, grup A2, a l’Ajuntament de Molins de Rei , mitjançant concurs oposició, i la constitució d’una borsa de treball amb els aspirants que superin les proves, sense plaça. (Ref. 9/2021/PROSE)

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 10/12/2021

Termini presentació: 20/12/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

008/2021

Procés de selecció per la creació amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de personal amb categoria d’educador/a per l’escola bressol municipal El Rodó

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 29/11/2021

Termini presentació: 09/12/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

007/2021

Procés de selecció per la creació amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball per a cobrir les necessitats temporals de personal amb categoria de llicenciats/ades o graduats/ades en dret, de l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant concurs-oposició

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 23/11/2021

Termini presentació: 03/12/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

006/2021

Procés de selecció per cobrir, mitjançant concurs oposició en torn lliure, una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana de gestió, adscrita al lloc de treball de Cap de Mobilitat, grup de classificació A2

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 20/10/2021

Termini presentació: 09/11/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

005/2021

Procés de selecció urgent per cobrir tres llocs de treball temporal per a Plans d’Ocupació en el marc del Pla de Reactivació de l’Ocupació

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 10/05/2021

Termini presentació: 20/05/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

004/2021

Procés de selecció per la cobertura provisional, en comissió de serveis voluntària, del lloc de treball, vacant en la relació de llocs de treball, de Director/a de l’Àrea de Serveis Personals destinat a personal funcionari del grup A de titulació.

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 29/04/2021

Termini presentació: 10/05/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

003/2021

Procés de selecció per cobrir, mitjançant concurs oposició lliure. una plaça de Tècnic/a mitjà de serveis personals, adscrita al Negociat d’Educació, grup de classificació A2, d’acord amb l’oferta pública d’ocupació del 2017

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 29/03/2021

Termini presentació: 19/04/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

002/2021

Procés de selecció per cobrir per raons d’urgència un lloc no permanent de Tècnic/a superior de cultura

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 28/01/2021

Termini presentació: 04/02/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

001/2021

Procés de selecció per cobrir la plaça de Gerent de la societat pública Molins Energia, S.L.

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 04/01/2021

Termini presentació: 19/01/2021

Resolució i adjudicació: Pendent

33/2020

Convocatatòria per cobrir mitjançant mobilitat horitzontal temporal el lloc de treball de Cap de Negociat d’Educació (Promoció Interna)

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 15/10/2020

Termini presentació: 22/10/2020

Resolució i adjudicació: Pendent

004/2020

Procés de selecció urgent per cobrir contractacions temporals pel període estival d’Auxiliars de geriatria per la Llar d’Avis Municipal Dr. Mestre.

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 10/07/2020

Termini presentació: 17/07/2020

Resolució i adjudicació: Pendent

03/2020

Procés de selecció per cobrir, de forma interina, el lloc de Cap del Negociat de Personal i Organització

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 01/07/2020

Termini presentació: 20/07/2020

Resolució i adjudicació: 18/12/2020

02/2020

Selecció urgent d’infermer/a per la Llar d’avis durant el període estival.

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 18/06/2020

Termini presentació: 25/06/2020

Resolució i adjudicació: Pendent

01/2020

Ref. 1/2020 Selecció d’auxiliars de geriatria i infermers/es per reforçar l’àmbit sociosanitari

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 01/04/2020

Termini presentació: 30/04/2020

Resolució i adjudicació: Pendent

015 / 2019

Ref. 015/2019 Provisión de forma temporal de un puesto de trabajo de Técnico / a asesor coordinador en materia de seguridad pública (inspector / a) mediante Comisión de Servicios

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 27/12/2019

Termini presentació: 15/01/2020

Resolució i adjudicació: Pendent

014 / 2019

Ref. 014/2019 Procés selectiu urgent auxiliars de geriatria, per contractacions temporals

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 28/10/2019

Termini presentació: 05/11/2019

Resolució i adjudicació: Pendent

013 / 2019

Ref. 013/2019 Provisió de forma temporal d’un lloc de treball de Cap de Negociat de Mobilitat mitjançant Comissió de Serveis

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 23/09/2019

Termini presentació: 15/10/2019

Resolució i adjudicació: 15/10/2019

012 / 2019

Ref. 012/2019 Provisión de forma temporal de un puesto de trabajo de Técnico / a de gestión documental y archivo mediante Comisión de Servicios Acciones

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 05/09/2019

Termini presentació: 25/09/2019

Resolució i adjudicació: 25/09/2019

011 / 2019

Ref. 011/2019 Provisió de forma temporal d’un lloc de treball de Cap del Negociat de Personal i Organització mitjançant Comissió de Serveis

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 05/09/2019

Termini presentació: 25/09/2019

Resolució i adjudicació: 09/10/2019

010 / 2019

Ref. 010/2019 Provisión de forma temporal de un puesto de trabajo de Jefe de la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) mediante Comisión de Servicios

Ver más
Terminis:

Publicació anunci: 05/09/2019

Termini presentació: 25/09/2019

Resolució i adjudicació: 09/10/2019

{The title}

Dirección:
Horaris:
Email:
Pagina web:

Centro de preferencias de privacidad

esenciales

Control de las páginas más consultadas y sesiones de usuarios. Historial de páginas visitadas para que cada usuario pueda guardar sus favoritos mediante el enlace superior "páginas visitadas". También la propia cookie de la ley de cookies, que memoriza nuestras preferencias.

pvc_visits [0], PHPSESSID, gdpr [allowed_cookies], gdpr [consent_types], ajm_history

anuncios

Analytics

Centro de analítica común de Google, para análisis, estadísticas y comportamiento de los usuarios al usar el sitio web

Google Analytics (ga_)
Ga_

Other