Selecciona el dia i la hora que desitgis per concertar la cita prèvia (De dilluns a dijous de 9  a 13.30).
Per confirmar-la després hauràs d’omplir el formulari.

Si desea obtener una volante de empadronamiento online haga clic aquí (Necesaria la firma digital).