Tasa por el uso de la vía pública con fines comerciales

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Empreses i autònoms per a activitats de promició comercial i distribució de productes a la via pública i al recinte del mercat ambulant
1 Bonificación
Del 20% al 100%
1 Observaciones
En funció de la durada de l'activitat

Adreces i telèfons

  • Agencia Tributaria - Sant Feliu de Llobregat
    936667311