Tasa para el uso social de los colegios públicos de educación infantil y primaria

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Entitats o associacions sense afany de lucre per a l'organització d'activitats d'interès públic
1 Bonificación
100%
1 Observaciones
Cal un informe previ de l'Àrea de Serveis a les Persones o un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Molins de Rei