Tasa para licencias urbanísticas

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Empreses de nova creació
1 Bonificación
Del 10% al 20%
1 Observaciones
D'acord amb el sector de l'activitat. No s'aplica si les obres són en compliment d'una ordre d'execució
2 A quien se dirige
Empreses de nova creació implusades per persones desocupades o menors de 30 anys
2 Bonificación
10%
2 Observaciones
No s'aplica si les obres són en compliment d'una ordre d'execució
3 A quien se dirige
Rehabilitació d'edificis catalogats
3 Bonificación
95%
3 Observaciones

Adreces i telèfons

  • Agencia Tributaria - Sant Feliu de Llobregat
    936667311