Tasa para licencias urbanísticas

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Obres de reparació, conservació, rehabilitació i modernització a l'interior dels habitatsges, amb pressupost inferior a 120000€
1 Bonificación
No es cobra
1 Observaciones
L'exempció de la taxa no suposa l'exempció de l'impost
2 A quien se dirige
Obres de nova planta en què no s'utilitzi el PVC per a cap concepte
2 Bonificación
10%
2 Observaciones
No s'aplica si les obres son un compliment d'una ordre d'execució
3 A quien se dirige
Obres d'embelliment, reparació i rehabilitació de façanes
3 Bonificación
95%
3 Observaciones
No s'aplica si les obres són en compliment d'una ordre d'execució
4 A quien se dirige
Obres derivades del canvi de sistema de subministrament de l'aigua d'aforament o dipòsit a comptador
4 Bonificación
95%
4 Observaciones
No s'aplica si les obres són en compliment d'una ordre d'execució
5 A quien se dirige
Obres derivades de la instal·lació d'ascensors en edificis existents
5 Bonificación
90%
5 Observaciones
No s'aplica si les obres són en compliment d'una ordre d'execució
6 A quien se dirige
Obres que calgui realitzar en habitatges existents, per adaptar-los, totalment o parcialment, a la Llei d'accessibilitat
6 Bonificación
95%
6 Observaciones
Bonificació aplicada en el moment de la liquidació
7 A quien se dirige
Obres i/o instal·lacions en habitatges construïts abans del 4/7/2005 que instal·lin plaques solars
7 Bonificación
25%
7 Observaciones
Bonificació aplicada en el moment de la liquidació
8 A quien se dirige
Obres d'edficis d'habitatges afectats per patologies estructurals
8 Bonificación
50%
8 Observaciones
Bonificació aplicada en el moment de la liquidació
9 A quien se dirige
Restauració, rehabilitació i reparació d'edificis inclosos al PEPHA
9 Bonificación
95%
9 Observaciones
10 A quien se dirige
Reparació o reconstrucció d'edificis afectats per incendis, esfondraments o elements naturals
10 Bonificación
90%
10 Observaciones