Tasa por la utilización de los campos de Fútbol Municipales

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Usuaris de les instal·lacions dels camps de futbol municipals
1 Bonificación
Del 10 al 50%
1 Observaciones
Reducció d'acord amb el temps d'utilització

Adreces i telèfons