Tasa por la utilización de los bienes de dominio público local

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Entitats sense afany de lucre per a l'ocupació de la via pública, les ocupacions de vol i la utilització de columnes i fanals per difondre les activitats
1 Bonificación
100%
1 Observaciones
Entitats que hagin signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Molins de Rei