Tasa por la utilización de las salas de Ca n'Ametller

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Associacions o grups sense ànim de lucre i artistes plàstics
1 Bonificación
Del 20% al 50%
1 Observaciones
Reducció segons el temps d'utilització. Cal un informe previ de la Regidoria de Cultura.