Tasa por la utilización de la Piscina Municipal

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Familias numerosas y familias monoparentales
1 Bonificación
Del 25% al 50%
1 Observaciones
Reducció segons el tipus de família nombrosa

Adreces i telèfons