Tasa para la recogida y transporte de residuos comerciales

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Empreses que portin els residus a la Deixalleria Municipal un mínim de 40 vegades a l'any
1 Bonificación
25%
1 Observaciones
2 A quien se dirige
Empreses de nova creació en locals no ocupats com a habitatge de fins a 200 m2
2 Bonificación
Del 50% al 10%
2 Observaciones
Aplicable durant els tres primers exercicis

Adreces i telèfons

  • Agencia Tributaria - Sant Feliu de Llobregat
    936667311