Tasa por la prestación de los servicios de intervención administrativa en las actividades

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Empreses i autònoms, per trasllat provisional per obres en els locals, provocat per situacions d'emergència
1 Bonificación
1 Observaciones
No s'aplica
2 A quien se dirige
Empreses i autònoms, per retornar al local originari, un cop reparat o reconstruït, o a un nou local que el substitueixi
2 Bonificación
2 Observaciones
No s'aplica

Adreces i telèfons

  • Agencia Tributaria - Sant Feliu de Llobregat
    936667311