Tasa para expedición de documentos administrativos

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Persones en situació de vulnerabilitat, estudiants, jubilats, aturats o amb un grau de discapacitat
1 Bonificación
100%
1 Observaciones
D'acord amb la renda per càpita de la unitat familiar