Tasa por los servicios deportivos en las instalaciones deportivas municipales

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Persones en situació de vulnerabilitat
1 Bonificación
Variable segons la situació social
1 Observaciones
Cal una valoració prèvia del Departament de Serveis Socials