Subvencios i ajuts Mobilitat

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu o destinats a transportar-les
1 Bonificación
100% de la cuota
1 Observaciones
Cal consultar terminis de sol·licitud
2 A quien se dirige
Propietaris de vehicles històrics
2 Bonificación
100% de la cuota
2 Observaciones
Cal consultar terminis de sol·licitud
3 A quien se dirige
Titulars de vehicles de primera adquisició que disposin de motor elèctric o híbrid
3 Bonificación
50% de la quota
3 Observaciones
Cal consultar terminis de sol·licitud