Subvencions per a treballadors autònoms

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Persones desocupades que s'estableixin com a treballadors autònoms per al pagament de les quotes mensuals
1 Bonificación
Ajuts fins a 800€
1 Observaciones
-
2 A quien se dirige
Persones desocupades que s'estableixin com a treballadors autònoms, amb obertura de local, per al pagament de despeses relacionades amb la constitució de l'activitat
2 Bonificación
Ajuts fins a 1000€
2 Observaciones
Els conceptes subvencionables i la quantitat econòmica pot variar segons la convocatòria

Adreces i telèfons

  • Agencia Tributaria - Sant Feliu de Llobregat
    936667311