Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Obres d'embelliment, reparació i rehabilitació de façanes
1 Bonificación
95%
1 Observaciones
Bonificació aplicada en el moment de la liquidació
2 A quien se dirige
Obres derivades del canvi de sistema de subministrament de l'aigua d'aforament o dipòsit a comptador
2 Bonificación
95%
2 Observaciones
Bonificació aplicada en el moment de la liquidació
3 A quien se dirige
Obres derivades de la instal·lació d'ascensors en blocs de pisos ja eistents
3 Bonificación
90%
3 Observaciones
Bonificació aplicada en el moment de la liquidació
4 A quien se dirige
Obres que calgui realitzar en blocs de pisos existents, per adaptar-los, totalment o parcialment, a la Llei d'accessibilitat
4 Bonificación
90%
4 Observaciones
Bonificació aplicada en el moment de la liquidació
5 A quien se dirige
Obres i/o instal·lacions en habitatges construïts abans del 4-7-2005 que instal·lin plaques solars
5 Bonificación
25%
5 Observaciones
Compatible amb la bonificació de l'IBI
6 A quien se dirige
Obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges afectats per patologies estructurals
6 Bonificación
50%
6 Observaciones
Bonificació aplicada en el moment de la liquidació
7 A quien se dirige
Construccions, instal·lacions o obres que siguin d'especial interès o utilitat municipal que justifiquin el reconeixement d'aquesta bonificació
7 Bonificación
95%
7 Observaciones
Requereix d'un acord del ple municipal
8 A quien se dirige
Restauració, rehabilitació i reparació d'edificis inclosos al PEPHA
8 Bonificación
95%
8 Observaciones