Impost sobre Bens Immobles

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Empreses d'urbanització, contrucció i promoció immobiliaria
1 Bonificación
50%
1 Observaciones
Durant els tres primers exercicis
2 A quien se dirige
Cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra
2 Bonificación
95%
2 Observaciones
En l'IBI dels béns de naturalesa rústica

Adreces i telèfons

  • Agencia Tributaria - Sant Feliu de Llobregat
    936667311